09123196703
ایران، شهریار

تمرینات ذهنی برای کمک به خواب

تمرینات ذهنی برای کمک به خواب ‎تمرینات ذهنی برای کمک به خواب,تحقیقات نشان داده است که تمرینات ذهن آگاهی با کاهش سطح استرس قبل از خواب به شما کمک می کند بخوابید. ذهن آگاهی فرآیند دستیابی به یک وضعیت ذهنی است که در آن کاملاً از لحظه فعلی آگاه هستید. با رعایت نکات ذهن آگاهی […]

کمک می خوایین؟ بپرسین