09123196703
ایران، شهریار

سلامت ذهن در دوران قرنطینه کرونا

سلامت ذهن در دوران قرنطینه کرونا،همه ما طی چند ماه گذشته فاصله فیزیکی و اجتماعی خود را،به خاطر بیماری کرونا حفظ کرده ایم تا از این طریق خود و دیگران را ایمن نگه داریم. اگرچه این یک گام عالی است ، اما اثبات شده است که تأثیر نامطلوبی بر سلامت روان ما دارد. گرچه فاصله […]

کمک می خوایین؟ بپرسین