09123196703
ایران، شهریار

بالش نرم باعث آسیب و گردن درد می شود؟

بالش نرم باعث آسیب و گردن درد می شود؟ ،بالش خیلی نرم  گزینه مناسبی برای محافظت از سر و گردن شما نمی باشد و بطور قطعی باعث آسیب به سلامتی گردن شما می شود. بخصوص اگر به پهلو می خوابید استفاده از بالش سفت تری توصیه می شود. خوابیدن روی بالشی که زیادی نرم باشد باعث می شود […]

کمک می خوایین؟ بپرسین