09123196703
ایران، شهریار

نکاتی برای غلبه بر مشکلات خواب در حین قرنطینه کرونا

قرنطینه خانگی کرونا ،چه چیزی بدتر از بیدار شدن از خواب با اعلام یک بیماری همه گیر است؟ قادر به خوابیدن در طول آن دوره نباشید و افزایش استرس و اضطراب را در آن زمان داشته باشید. شما تقریباً یک سوم زندگی خود را در خواب می گذرانید و قرار است خواب برای سلامتی و […]

کمک می خوایین؟ بپرسین