09123196703
ایران، شهریار

تمرین شکرگزاری برای خواب بهتر

تمرین شکرگزاری برای خواب بهتر تمرین شکرگزاری برای خواب بهتر ،خواب خوبی ندارید؟ سپاسگزارتر بودن و تمرین قدرشناسی می تواند به کم خوابی کمک کند؟ علم می گوید بله! اگرچه سلامت روان نمی تواند یک راه حل همه جانبه داشته باشد ، اما مطالعات نشان داده است که تمرین قدرشناسی می تواند به خواب بهتر […]

کمک می خوایین؟ بپرسین