09123196703
ایران، شهریار

وضیعت ها و استایل های متفاوت خوابیدن

 وضیعت و مدل های خوابیدن در این مقاله به وضیعت ها و مدل های خوابیدن و مزایا و معایب هر کدام می پردازیم. سه وضیعت اصلی در خواب داریم: به پهلو،به پشت و به شکم متخصصان خوابیدن به پهلو رو توصیه میکنن ،برای اینکه راحت تر استراحت کنید و احتمال وقفه را در خواب کاهش […]

کمک می خوایین؟ بپرسین