09123196703
ایران، شهریار

چگونه آلودگی هوا می تواند باعث اختلال خواب شود

چگونه آلودگی هوا می تواند باعث اختلال خواب شود کاهش کارایی خواب چگونه آلودگی هوا می تواند باعث اختلال خواب خود و کودکانمان شود، تحقیقات نشان می دهد اگر در منطقه ای با کیفیت پایین هوا زندگی می کنید ، 60٪ بیشتر احتمال دارد که راندمان خواب کم را تجربه کنید. کارایی خواب با تقسیم […]

کمک می خوایین؟ بپرسین