09123196703
ایران، شهریار

خواب و سیستم ایمنی

خواب و سیستم ایمنی در مواقع بحران،انجام کارهای ساده روزانه مثل ظرف و لباس شستن و یا لباس پوشیدن خیلی ساده به نظر می رسد، و انجام این نوع کارها سخت تر نشده،اما خواب خوب باید در اولویت باشد. خواب خوب و با کیفیت در همه زمانها ضروری است، اما در زمان بیماریهای همه گیر […]

کمک می خوایین؟ بپرسین