09123196703
ایران، شهریار

رابطه خواب با خلاقیت

مشهور است که معمولاً توصیه هایی شنیده می شود ، “روی آن بخواب” زیرا اعتقاد بر این است که هنگام خواب ، بازسازی حافظه انجام می شود. سمت راست مغز شما که مسئول ایجاد یک راه حل خلاقانه است ، دوباره تغییر ساختار می یابد و شما می توانید و صبح روز بعد مثمر ثمراز […]

کمک می خوایین؟ بپرسین