09123196703
ایران، شهریار

چند ساعت در شبانه روز بخوابیم؟

چند ساعت در شبانه روز بخوابیم؟ آیا واقعاً به 8 ساعت خواب نیاز دارید؟ هر شب؟ از افزایش اضطراب گرفته تا مرگ زودرس ، وقت آن است که عادتهای شبانه خود را دوباره ارزیابی کنید! ‎چند ساعت در شبانه روز بخوابیم؟, بخواب ، یک تشک نرم راحت، برای ساعت ها و ساعت ها و ساعت […]

خواب و افسردگی

خواب و افسردگی احساس بی حس و حال بودن یا افسردگی می کنید؟ خواب و روحیه و افسردگی کاملاً در هم تنیده هستند رابطه خواب و افسردگی از آنچه فکر می کنید عمیق تر است رابطه خواب و افسردگی برای بسیاری از روابط شخصی پیچیده است. خلق و خوی ضعیف می تواند در کیفیت خواب […]

کمک می خوایین؟ بپرسین