09123196703
ایران، شهریار

چرا خمیازه میکشیم و آیا مسری است؟

چرا خمیازه میکشیم و آیا مسری است؟ چرا خمیازه میکشیم و آیا مسری است؟ ,هنگامی که نزدیک به خواب است و ازروز زیادمی گذرد ، اکثر ما در حال خمیازه کشیدن هستیم. اگر در صف ایستاده اید یا در ملاقات با رئیس خود ایستاده اید . خمیازه کشیدن می تواند در هر زمان اتفاق بیفتد. […]

کمک می خوایین؟ بپرسین