09123196703
ایران، شهریار

تاثیر حمام گرم قبل از خواب

 تاثیر حمام گرم قبل از خواب تاثیر حمام ‎گرم قبل از خواب, یک مطالعه جدید نشان می دهد که لذت بردن از حمام گرم یا حمام تقریبا 90 دقیقه قبل از خواب ممکن است کیفیت خواب را بهبود بخشد. ‎این ممکن است نتیجه کاهش سریع دمای بدن باشد که بعد از خارج شدن از یک […]

کمک می خوایین؟ بپرسین