09123196703
ایران، شهریار

علل بی حسی و خواب رفتن در دست و پا 

علل بی حسی و خواب رفتن در دست و پا علل بی حسی و خواب رفتن در دست و پا,ممکن است فرد به دلیل نشستن در موقعیتی که فشار زیادی به اعصاب وارد می کند یا جریان خون را کاهش می دهد ، احساس بی حسی در بازوها ، و پاها کند.   وقتی به […]

کمک می خوایین؟ بپرسین