09123196703
ایران، شهریار

اجازه ندهید بالش شما باعث گردن درد شود

بالش مناسب گردن درد اجازه ندهید بالش شما باعث گردن درد شود ،اگر درد گردن یا درد واقعی گردن شما را با سختی و ناراحتی زیادی روبرو کرده است ، پس شاید زمان آن رسیده که بالش خود را عوض کنید. یک بالش گردنی برای تسکین درد مزمن گردن شما طراحی شده است.جدا از نرم […]

بالش نرم باعث آسیب و گردن درد می شود؟

بالش نرم باعث آسیب و گردن درد می شود؟ ،بالش خیلی نرم  گزینه مناسبی برای محافظت از سر و گردن شما نمی باشد و بطور قطعی باعث آسیب به سلامتی گردن شما می شود. بخصوص اگر به پهلو می خوابید استفاده از بالش سفت تری توصیه می شود. خوابیدن روی بالشی که زیادی نرم باشد باعث می شود […]

بالش مناسب و کیفیت خواب

 بالش مناسب و کیفیت خواب بالش مناسب و کیفیت خواب،بالش یا بالشت وسیله ای است به شکل کیسه چهارگوش که آن را با ماده نرمی مثل پر، پنبه، الیاف یا اسفنج پر کرده و در هنگام خواب یا استراحت سر را روی آن می گذارند . چرا باید در نحوه ی انتخاب بالش برای خواب […]

کمک می خوایین؟ بپرسین