09123196703
ایران، شهریار

اجازه ندهید بالش شما باعث گردن درد شود

بالش مناسب گردن درد اجازه ندهید بالش شما باعث گردن درد شود ،اگر درد گردن یا درد واقعی گردن شما را با سختی و ناراحتی زیادی روبرو کرده است ، پس شاید زمان آن رسیده که بالش خود را عوض کنید. یک بالش گردنی برای تسکین درد مزمن گردن شما طراحی شده است.جدا از نرم […]

آیا از بالشهای قدیمی خود خسته شده اید؟

آیا از بالشهای قدیمی خود خسته شده اید؟،آیا بالش های قدیمی ناسالم هستند؟ آیا بالش قدیمی می تواند شما را بیمار کند؟ چند بار باید بالش خود را عوض کنید؟ آیا این سوالات اخیراً ذهن شما را به خود مشغول کرده است؟ آیا آنها شما را بیدار نگه می دارند؟ زمان نگرانی تمام شد. در […]

بالش ضد خر و پف-آیا واقعا تاثیر گذار است؟

بالش ضد خر و پف-آیا واقعا تاثیر گذار است؟ بالش ضد خر و پف-آیا واقعا تاثیر گذار است؟ ،ما عادت کرده ایم که هر روز در مورد درمان های “معجزه آسا” بشنویم ، بنابراین جای تعجب نیست که بالش ضد خرپف شک و تردید روبرو شده است. اما بالشی که ادعا می کند خروپف را […]

کمک می خوایین؟ بپرسین