09123196703
ایران، شهریار
16 دقیقه کمتر خوابیدن می تواند بر کار شما تأثیر بگذارد

16 دقیقه کمتر خوابیدن و کاهش بازدهی

16 دقیقه کمتر خوابیدن و کاهش بازدهی

16 دقیقه کمتر خوابیدن و کاهش بازدهی,محققان دانشگاه فلوریدا جنوبی اظهار داشتند كه كاركناني كه کمبود خواب دارند – حتي با از دست دادن مقدار كم خواب – احتمال دارد روز بعد با عملکرد ضعیف در كار و قضاوت مشكلاتی داشته باشند.

نویسنده مطالعه soomi lee، دکتری ، استادیار دانشکده مطالعات پیری در دانشگاه فلوریدا جنوبی ، و همکارانش از 130 نفر که در فناوری اطلاعات کار می کردند و حداقل یک فرزند داشتند ، نظرسنجی کردند.

مطالعه: کارایی و از دست دادن خواب

خواب ضعیف 2
16 دقیقه کمتر خوابیدن بر عملکرد تأثیر می گذارد

در مصاحبه های تلفنی روزانه به مدت 8 روز ، از شرکت کنندگان در مورد عادتهای خواب خود سؤال شد.

این سؤالات شامل مواردی چون  کی خواب رفتن ، طول مدت خواب آنها ، زمان بیدار شدن و همچنین کیفیت خواب آنها بود.

شرکت کنندگان همچنین گزارش دادند که چند بار در طول روز احساس بی تمرکزی می کنند.

یا افکار حواس پرتی را تجربه می کنند.

از آنها خواسته شد كه فراوانی این حواس پرتی ها را در مقیاس 0 تا 4  ارزیابی کنند.

0برابر با “هرگز” و 4 برابر با “اغلب” .

محققان دریافتند كه كسانی كه زودتر از خواب بیدار شده بودند ،یا خواب در شب را از دست داده بودند.

یا خواب نامناسبی داشتند، گزارش كردند كه مشكل بیشتری در محل كار دارند.

به طور خاص ، آنها دریافتند که از دست دادن حتی 16 دقیقه خواب بر توانایی فرد در انجام کار خود، در سطح معمول خود تأثیر می گذارد.

‎یافته های شگفت آور 

دکتر ‎لی می گوید: “من شگفت زده شدم که فقط از دست دادن 16 دقیقه خواب در هر شب ،

به طور قابل توجهی باعث افزایش تداخلات شناختی و حواس پرتی می شود.

‎لی می گوید که او همچنین از اینکه اختلال در سطح شناختی با زمان خواب زودتر و زمان بیداری زودتر

در مقایسه با برنامه خواب معمول شرکت کننده در ارتباط است ، شگفت زده شد.

‎وی به ما گفت: “این یافته ها چرخه  بین خواب ضعیف و عملکرد ضعیف را نشان می دهند.” اگر کمبود خواب دارید ، ممکن است عملکرد شناختی روز بعد در محل کار ضعیف تر باشد،که این ممکن است به یک خواب ضعیف شب دیگر منجر شود.

کمک می خوایین؟ بپرسین